Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Az Egyetemi e-mail cím és levelezőrendszer használata

1. Az Egyetem valamennyi dolgozója a jogviszonyának kezdetét követően – az adott szervezeti egység adminisztrációs feladatok ellátásával megbízott dolgozóján keresztül – jogosult az Egyetem Informatikai Szolgáltató Központjánál (a továbbiakban: ISZK) az Egyetem központi levelezőrendszeréhez (uni-miskolc.hu) tartozó névre szóló elektronikus levélcímet (a továbbiak: személyes e-mail cím) igényelni, amely a dolgozó személyes e-mail címe lesz. Egy dolgozó egy személyes e-mail címmel rendelkezhet. Egy dolgozó azonban több technikai jellegű e-mail címmel is rendelkezhet. Technikai e-mail cím alatt a további munkakörhöz (pl. rektor@..., igazgato@... stb.), vagy feladatkörhöz (pl. munkaido@..., helpdesk@... stb.) tartozó e-mail címet kell érteni.

2. Az ISZK javasolja az Egyetem dolgozóinak, hogy a munkával kapcsolatos levelezésükhöz a központi Egyetemi levelezőrendszert, valamint a személyes és technikai e-mail címüket (a továbbiakban együtt: e-mail cím) használják. A felhasználók az e-mail címüket kizárólag személyesen használhatják, a levelezőrendszerbe történő belépéshez szükséges adatokat (felhasználónév és jelszó) más személy részére nem adhatják át. A levelezőrendszerhez tartozó e-mail címek kizárólag az Egyetemmel összefüggő munkavégzés, feladatok ellátására használhatók. A levelezőrendszerhez tartózó valamennyi e-mail cím magáncélra történő használata nem javasolt.

3. Az ISZK munkatársai, csak az egyetemi e-mail címekhez tartozó postafiókok üzemeltetését végzik, idegen levelezőrendszerekből, postafiókokból, üzeneteket, adatokat nem migrálnak. Az ISZK által támogatott levelezőrendszer az MSOutlook és a webmail. 

4. Elektronikus levél (a továbbiakban: e-mail) több hallgató, mint címzett részére történő küldése esetén a címzettek e-mail címét a "titkos másolat" rovatban kell feltüntetni. A "címzett" rovatban a következő szerepeljen: Undisclosed Recipients<sajatemail@uni-miskolc.hu>.

5. Az e-mail címhez tartozó jelszó cseréjének/pótlásának módjai a következők szerint történik:

  • az ISZK által biztosított felületen a felhasználó magának cserélheti a jelszót, vagy
  • a felhasználó az ISZK megbízott munkatársánál munkaidőben, kizárólag személyesen kezdeményezheti a jelszó cseréjét,
  • sürgős esetben a felhasználó az ISZK-hoz bejelentett mobil telefonszámáról kezdeményezheti a jelszócserét.

6. Ajánlott, hogy a jelszó az asztali gépen ne legyen rögzítve, mindig kérje be a levelezőrendszer. Javasolt jelszókezelő program használata.

7. A központi levelezőrendszer használatára feljogosító jogviszony megszűnése után az ISZK haladéktalanul felfüggeszti a személyes e-mail cím használatára való jogosultságot. Technikai jellegű e-mail cím esetén haladéktalanul gondoskodik a régi jelszó megváltoztatása mellett az e-mail cím használatára jogosult személy részére a technikai e-mail címhez történő hozzáférés biztosításáról.

8. Tömeges mennyiségű levél kiküldése előtt kérjük vegyék fel a kapcsolatot az ISZK-val. Tömeges mennyiségűnek minősül a 24 órán belül kiküldött legalább 720 db e-mail, illetve egy e-mail esetén 50 fő (címzett, másolati cím és rejtett másolat összesítve) címzett megadása.