Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Az egyetemi e-mail-cím és levelezőrendszer használata

1. Az Egyetem valamennyi dolgozója a jogviszonyának kezdetét követően – az adott szervezeti egység adminisztrációs feladatok ellátásával megbízott dolgozóján keresztül – jogosult az Egyetem Informatikai Központjánál (a továbbiakban: IK) az Egyetem központi levelezőrendszeréhez (uni-miskolc.hu) tartozó névre szóló elektronikus levélcímet (a továbbiak: személyes e-mail-cím) igényelni, amely a dolgozó személyes e-mail-címe lesz. Egy dolgozó egy személyes e-mail-címmel, viszont több technikai jellegű e-mail-címmel is rendelkezhet. Technikai e-mail-cím alatt a további munkakörhöz (pl. rektor@..., igazgato@... stb.) vagy feladatkörhöz (pl. munkaido@..., helpdesk@... stb.) tartozó e-mail-címet kell érteni.

2. Az IK javasolja az Egyetem dolgozóinak, hogy a munkával kapcsolatos levelezésükhöz a központi egyetemi levelezőrendszert, valamint a személyes és technikai e-mail-címüket (a továbbiakban együtt: e-mail-cím) használják. A felhasználók az e-mail-címüket kizárólag személyesen használhatják, a levelezőrendszerbe történő belépéshez szükséges adatokat (felhasználónév és jelszó) más személy részére nem adhatják át. A levelezőrendszerhez tartozó e-mail-címek kizárólag az Egyetemmel összefüggő munkavégzés, feladatok ellátására használhatók. A levelezőrendszerhez tartozó valamennyi e-mail-cím magáncélra történő használata nem javasolt.

3. Az IK munkatársai csak az egyetemi e-mail-címekhez tartozó postafiókok üzemeltetését végzik, idegen levelezőrendszerekből, postafiókokból üzeneteket, adatokat nem migrálnak. Az IK által támogatott levelezőrendszer a MS Outlook és a Outlook webmail (OWA). 

4. Elektronikus levél (a továbbiakban: e-mail) több hallgató mint címzett részére történő küldése esetén a címzettek e-mail-címét a "titkos másolat" rovatban kell feltüntetni. A "címzett" rovatban a következő szerepeljen: Undisclosed Recipients.

5. Az e-mail-címhez tartozó jelszó cseréjének/pótlásának módjai:

  • az IK által biztosított felületen a felhasználó magának cserélheti a jelszót, vagy
  • a felhasználó az IK megbízott munkatársánál munkaidőben, kizárólag személyesen kezdeményezheti a jelszó cseréjét, vagy
  • sürgős esetben a felhasználó az IK-hoz bejelentett mobiltelefonszámáról kezdeményezheti a jelszócserét.

6. Ajánlott, hogy a jelszó az asztali gépen ne legyen rögzítve, mindig kérje be a levelezőrendszer. Javasolt jelszókezelő program használata.

7. A központi levelezőrendszer használatára feljogosító jogviszony megszűnése után az IK haladéktalanul felfüggeszti a személyes e-mail-cím használatára való jogosultságot. Technikai jellegű e-mail-cím esetén haladéktalanul gondoskodik a régi jelszó megváltoztatása mellett az e-mail-cím használatára jogosult személy részére a technikai e-mail-címhez történő hozzáférés biztosításáról.

8. Tömeges mennyiségű levél kiküldése előtt kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az Informatikai Központtal. Tömeges mennyiségűnek minősül a 24 órán belül kiküldött legalább 720 db e-mail, illetve egy e-mail esetén 50 fő (címzett, másolati cím és rejtett másolat összesítve) címzett megadása.