Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

HomeOffice irányelvek

  •  Hírek
  • 2021-04-26 10:10:00
Az otthoni munkavégzés (HomeOffice) informatikai irányelveit foglaljuk össze.
Az otthoni munkavégzésünk során használhatjuk az Egyetem által biztosított eszközt, vagy saját tulajdonban álló eszközt.
  1. A magántulajdonban lévő eszköz munkavégzés céljából történő használata során a dolgozó köteles biztosítani a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Ennek érdekében a dolgozó köteles az eszköz operációs rendszerének biztosnági frissítéseit telepíteni, legalább tűzfallal védeni és az eszközre víruskereső szoftvert telepíteni, illetve egyéb az ISZK által javasolt biztonsági intézkedéseket megtenni.
  2. Az eszközöket egyedi jelszóval kell védeni, amelynek különböznie kell a dolgozó által használt valamennyi jelszavától. A jelszó meghatározása során legalább 8 karaktert kell alkalmazni, amelyben legalább egy nagybetűnek, egy számjegynek és egy különleges karakternek szerepelnie kell. A hordozható eszközök háttértárát minden olyan esetben titkosítással kell ellátni, ha nem zárható ki, hogy arra a használata során egyetemi vagy harmadik féltől származó jogvédett szellemi tulajdon vagy az egyetem adatkezelésében álló személyes adatok (a továbbiakban: érzékeny adat) kerülhetnek. Amennyiben az eszköz ezt nem teszi lehetővé, használata ilyen célra tilos.
  3. Amennyiben az eszközt több személy használja, úgy minden személy részére külön felhasználói fiókot kell biztosítani.
  4. A munkavégzés befejezése esetén a dolgozó köteles a munkavégzéshez használt nem hordozható eszközt zárolni vagy kikapcsolni. A hordozható eszközön történő munkavégzés befejezését követően - illetve amennyiben az eszköz az egyetem valamely épületét elhagyja - a dolgozó köteles az eszközt hibernálni, vagy kikapcsolni.
  5. A munkavégzés céljára használt olyan adathordozót, amelyen a dolgozó érzékeny adatokat is tárol, titkosítani kell, de legalább az ilyen adatokat titkosítva kell rátenni. Az érzékeny adatokat is tartalmazó dokumentumok elektronikus úton történő továbbküldése csak titkosított formában történhet. A titkosításhoz használt jelszó továbbításának módja nem lehet azonos a dokumentum továbbításának módjával. Például ha a dokumentumot e-mail-ben küldjük, akkor a hozzá tartozó jelszót SMS-ben küldhetjük.
  6. A nagy számú személyes adatot tartalmazó nyilvántartásokból, adatbázisokból (pl. Neptun-rendszer, KIRA) – kivéve ha az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében vagy a munkairányító írásbeli utasítása alapján előre meghatározott célból szükséges – személyes adatok exportálása tilos. A munkairányító felelős az így kiadott utasítás jogszerűségéért.
  7. Az Egyetemi hálózatra külső hálózatról kizárólag az ISZK által üzemeltetett "Virtuális Magánhálózat" (VPN - Virtual Private Network) segítségével lehet csatlakozni. Ennek biztosítása érdekében az ISZK segítségét kell kérni.
  8. Amennyiben a magántulajdonban álló, de munkavégzéshez is használt eszköz megsemmisül, ellopják vagy oly módon megrongálódik, hogy abban a munkavégzéssel összefüggésben kezelt személyes adatok helyreállítása lehetetlen, úgy a dolgozó köteles ezt a tényt jelenteni a munkairányítójának és közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőnek.
Megosztás